Список анкет

Анкета 2-3 курстар үшін
29 октября 2018 16:56  |  Разовый опрос
Құрметті студенттер!
2018/19 оқу жылы, ҚРМК-ның 2017/2021 жылдарна арналған даму стратегиясына сәйкес САПА жылы болып жарияланды. Мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету көрсеткіштерінің бірі, білім алушылардың колледждегі оқу үрдісінің түрлі аспектілеріне қанағаттану дәрежесі болып табылады. Осыған байланысты, Сізден осы сауалнаманың сұрақтарына өзіңіз келісетін жауаптардың нұсқаларын таңдау арқылы жауап беруді сұраймыз. Жауаптар жұмысты талдау және білім беру сапасын арттыру үшін жалпылама түрде пайдаланылатын болады. Сауалнаманың құпия түрде жүргізілетініне назар аударамыз.

Анкета для 2-3 курсов
29 октября 2018 16:55  |  Разовый опрос
Уважаемы студенты!
2018/19 учебный год, согласно Стратегии развития КРМК на 2017/2021 годы, объявлен годом КАЧЕСТВА. Одним из показателей обеспечения качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности обучающихся различными аспектами процесса обучения в колледже.
В связи с этим, просим ВАС ответить на вопросы данной анкеты путем выбора тех вариантов ответов, с которыми Вы согласны. Ответы будут использованы в обобщенном виде для анализа работы и повышения качества образования. Обращаем Ваше внимание, что анкета является анонимной.

Опрос завершён
ҚРМК бірінші курс студенттерінің бейімделуі
26 октября 2018 14:05  |  Разовый опрос
Сәлеметсіздер ме, Құрметті бірінші курс студенттері! 2018/19 оқу жылы, ҚРМК-ның 2017/2021 жылдарна арналған даму стратегиясына сәйкес САПА жылы болып жарияланды. Мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету көрсеткіштерінің бірі, бірінші курс студенттерін колледждегі оқу үрдісінің түрлі аспектілерімен табысты бейімдеп, қанағаттандыру дәрежесі болып табылады. Осыған байланысты, Сізден осы сауалнаманың сұрақтарына өзіңіз келісетін жауаптардың нұсқаларын таңдау арқылы жауап беруді сұраймыз. Жауаптар жұмысты талдау және білім беру сапасын арттыру үшін, жалпылама түрде пайдаланылатын болады. Сауалнаманың құпия түрде екеніне назарларыңызды аударамыз.

Опрос ощущений при интерпретации слова "Ребенок"
23 октября 2018 18:39  |  Разовый опрос

Данный опрос позволит узнать о различных представления людей при интерпретации слова "Ребенок".

Опрос завершён
Адаптация первокурсников КРМК
19 октября 2018 15:03  |  Периодический повторный опрос
Здравствуйте, Уважаемые первокурсники! 2018/19 учебный год, согласно Стратегии развития КРМК на 2017/2021 годы, объявлен годом КАЧЕСТВА. Одним из показателей обеспечения качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности обучающихся различными аспектами процесса обучения в колледже.
В связи с этим, просим ВАС ответить на вопросы данной анкеты путем выбора тех вариантов ответов, с которыми Вы согласны. Ответы будут использованы в обобщенном виде для анализа работы и повышения качества образования. Обращаем Ваше внимание, что анкета является анонимной.