Анкета:  Бірінші курс білімгерлеріне арналған сауалнама Фармация ЛАБ Диаг и ГИГ

23    26
Құрметті білімгерлер!
MOODLE платформасында қашықтықтан оқыту нысаны бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың сапасы мен тиімділігін жақсарту мақсатында Сізден осы сауалнаманың сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймыз. Жауаптарыңыздың дәлдігі мен объективтілігі колледж басшыларына мәселелерді анықтауға және оларды шешуге күш салуға көмектеседі.